Dálkové ovládání spotřebičů skrz síť

Už velmi dlouho je známo, že elektrická rozvodná síť se dá použít pro přenos různých signálů. Signál musí mít větší frekvenci než síť (50Hz), aby aby měla pro něj fáze dostatečnou impedanci a stačilo dodávat jen velmi malý proud. Vhodné jsou frekvence asi 1 až 10kHz, při větší frekvenci by se už značně projevovaly indukčnosti vedení. V našem případě má vysílač frakvenci asi 5kHz, která je 100x větší než síťová a lze ji jednoduše oddělit. Oscilátor se skládá z integrovaného obvodu 555 a zesilovače proudu se dvěma tranzistory, které jsou chráněné diodami před velkým napětím. Výstup je spojen s fázovým napětím přes kondenzátor s kapacitou asi 220 až 470n, který musí být kvalitní a na dostatečné napětí. Vysílač se může napájet z baterie nebo ze síťového adaptéru, případně jen přes srážecí kondenzátor nebo odpor. Vysílač se ovládá buďto zapínáním jeho napájení, nebo logickým signálem + na 4 vývodu IO.
   Přijímač má na vstupu tři RC články, které snižují vstupní fázové napětí. Každý sráží síťovou frekvenci v poměru se signálem 100:1, Takže celkem je poměr 1:1000000. Tím se dobře oddělí i signál s malou amplitudou od mnohem většího střídavého napětí. Tranzistor je trvale otevřen bázovým odporem 220k, tím je zkratován proud řídící elektrody tyristoru a ten je uzavřen. Při příjmu signálu se ale tranzistor přerušovaně uzavírá a tím se přes dva odpory 820R nabije kondenzátor 470M u tyristoru a ten se otevře. Přímo k tyristoru lze připojit žárovku nebo nějakou ohmickou zátěž do výkonu 200W. Pokud použijete relé, můžete spínat prakticky cokoliv. Přijímač je napájen přímo ze sítě přes srážecí kondenzátor, vybíjecí odpor 330k a ochranný odpor 470R, který omezuje napěťové špičky.
   Signál vysílače se nesmí dostat mimo byt, není ale nutno používat žádné filtry, protože cívky elektroměru mu kladou velký odpor. Možná bude problém (opravdu jen možná), pokud máte doma zářivky (běžné, o úsporných kompaktních nemluvím), protože mají kondenzátor zvyšující účinník (pokud nějaký mají:-)). Tento kondenzátor by mohl signál pohlcovat, takže byste ho museli ze zářivky odpojit - nemá tam vlastně žádný smysl, snižuje jen odebíraný proud, ale ne výkon (za který platíte). Nebo také můžete připojit odrušovací cívku. Jinak by už s šířením signálu neměly být žádné problémy.
    A na závěr si nemůžu odpustit obvyklé varování, že všechno to je na "dvěstědvacet" a že s tim musíte pracovat opatrně a vypnout to, než na to budete šahat a tak dále... to je asi všechno, takže přeju hodně štěstí a málo pecek :-). 

Autor: ???

 

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.