Teplotní spínač

Tento teplotní spínač se hodí jak pro spínání při zvýšení, tak i při snížení teploty.

Schéma zapojení je dole na obrázku. Jako čidlo je použit termistor NTC 47k, tzn. Termistor s negativní závislostí – stoupne teplota=klesne odpor a naopak. Ten se spolu s rezistorem R1 zapojen jako dělič napětí přivedený na kladný vstup OZ. Potenciometr R2 tvoří druhý dělič, zapojený na záporném vstupu. Tímto potenciometrem se nastavuje spínací hranice. Pokud vám stačí jedna stálá teplota, je lepší ho po odzkoušení nahradit rezistorem. Na výstupu OZ je pak zapojen libovolný NPN tranzistor, spínající relé a LED.
Při zapojení podle obrázku spínač reaguje na zvýšení teploty nad nastavenou mez. Pokud prohodíte mezi sebou rezistor R1 a termistor, bude naopak sepnutím relé reagovat na pokles teploty.

 

 

Autor: ???

 

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.